ฝึกประโยคภาษาอังกฤษ ฟรี!

แอพนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกในเรื่องการฟัง การพูด การพิมพ์ การพัฒนาไวยากรณ์ และเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ รวมทั้งประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆมากมาย

ดาวน์โหลดฟรี: